Disciplina urmărește prezentarea politicilor și strategiilor de dezvoltare rurală existente, în vederea unei dezoltări durabile.