Disciplina urmăreşte formarea studenţilor în ceea ce priveşte însuşirea noţiunilor de bază privind scheme şi sisteme de alimentare cu apă, caracteristicile calitative ale apei de alimentare, captarea şi tratarea apei, aducţiunea acesteia, înmagazinarea cât şi reţeaua de distribuţie a apei.