Scopul disciplinei îl reprezintă cunoaşterea tehnologiilor de execuţie a lucrărilor de ingineria mediului.