Cursul “Gestiunea terenurilor in panta” cuprinde noțiuni introductive în problematica degradării terenurilor agricole prin eroziune şi procese asociate (alunecări de teren), răspândirii procesului erozional în lume şi în România și a impactul ui eroziunii solului asupra mediului.