Descriere sinteza pe scurt 20 - 30 sec.

INSTRUIRE

Scopul este de a ne familiariza cu notiunile de baza ale LMS (Learning Management System).