Agrochimia studiază compoziţia chimică a plantelor, fenomenele de adsorbţie şi absorbţie a elementelor nutitive în legătură cu asigurarea necesarului de elemente nutritive pentru creşterea şi dezvoltarea în cele mai bune condiţii a plantelor prin utilizarea îngrăşămintelor chimice şi organice şi stabilirea ştiinţifică a dozelor acestora şi a planurilor de fertilizare cu o atenţie deosebită în ceea ce priveşte afectarea mediului ambiant.