Cursul “Educatie fizica 1” oferă studenților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile motrice.