Cursul “Algebra, geometrie analitica, geometrie diferentiala” oferă cursanților noțiunile matematice fundamentale, cu aplicabilitate în științele inginerești, necesare viitorilor specialist în domeniu.