Îmbunătăţirile funciare presupun activitati privind exploatarea, intretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajarilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora. 

Disciplina oferă cursanților noțiuni de bază privind proiectarea rețelelor de trasare și alegerea metodelor specifice pentru fiecare tip de lucrare inginerească.

Disciplina presupune familiarizarea studenților cu sistemele informaționale cu ajutorul cărora se colectează date  si informații despre un anumit teritoriu.

Disciplina presupune familiarizarea studenților cu principiile și instrumentele de măsurare specifice necesarepentru protecția imobilelor în cazul activităților seismice.

Cursul oferă noțiuni introductive despre principalele tipuri de metale grele și mecanismele de rezistență la poluarea cu metale grele.