Disciplina “Managementul integrat al resurselor de apa (Modul III)” cuprinde noțiuni de bază cu privire la principiile și metodele manageriale de gestionare a resurselor de apă, cu scopul optimizării, dezvoltării sociale și economice durabile.

Obiectivul disciplinei “Tratarea avansata a efluenţilor (Modul I)” este de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative despre tipurile de tratare avansata a apelor reziduale.

Monitoringul integrat presupune obţinerea unor imagini reale, complete, asupra stadiului calităţii mediului la un moment dat, pe baza cărora se pot identifica tendinţele de evoluţie.

Disciplina urmărește prezentarea tipurilor de energii neconvenționale și aplicabilitatea acestora în domeniul științelor inginerești.

Disciplina urmărește prezentarea politicilor și strategiilor de dezvoltare rurală existente, în vederea unei dezoltări durabile.