Cursul “Limbi străine” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul științelor inginerești și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.

Cursul “Dezvoltare rurala” are scopul de a furniza studenților noțiuni despre spațiul rural, modele de dezvoltare rurală și politici de dezvoltare rurală din România și Europa.

Disciplina urmăreşte formarea studenţilor în ceea ce priveşte însuşirea noţiunilor de bază privind scheme şi sisteme de alimentare cu apă, caracteristicile calitative ale apei de alimentare, captarea şi tratarea apei, aducţiunea acesteia, înmagazinarea cât şi reţeaua de distribuţie a apei.

Scopul disciplinei îl reprezintă cunoaşterea tehnologiilor de execuţie a lucrărilor de ingineria mediului.

 Disciplina urmărește familiarizarea studenților cu metodele și mijloacele de investigare a poluării mediului înconjurător, cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor, în vederea diminuării acestui fenomen.

Cursul “Tratarea si valorificarea deseurilor” oferă studenților cunoștințe de management al deșeurilor din perspectiva ecologica, economică, tehnică, etică etc. cu scopul de a proteja mediul și sănătatea publică și a conserva resursele naturale.

Cursul “Gestiunea terenurilor in panta” cuprinde noțiuni introductive în problematica degradării terenurilor agricole prin eroziune şi procese asociate (alunecări de teren), răspândirii procesului erozional în lume şi în România și a impactul ui eroziunii solului asupra mediului.

Scopul acestei discipline este de a familiariza studentii cu aspecte privind principalele tipuri de studii de mediu, procedurile specifice necesare obtinerii unor acte de reglementare etc.

UI2.pdfUI2.pdf