Cursul “Sociologie (modul I)” are scopul de a prezenta cursanților noțiunile și conceptele cheie ale domeniului, precum și a principalelor perspective teoretice ale sociologiei. 

Cursul “Management de proiect” are ca scop dezvoltarea abilităților cursanților de planificare, organizare și coordonare a elementelor componente unui proiect.

Obiectivele cursului sunt : asigurarea necesarului de apa, combaterea inundatiilor si protectia calitatii apei.

Functionarea diferitelor echipamente de baza pentru protectia mediului: pompe, ventilatoare, compresoare

Sopul acestui curs este de a cunoaste notiunile specifice pentru controlul  si prevenirea manifestarii excesului de apa pe terenurile agricole

Disciplina urmărește prezentarea  tipurilor de energii neconvenționale și aplicabilitatea acestora în domeniul științelor inginerești.

Cursul “Imbunatatiri funciare” oferă cursanților noțiuni de bază despre lucrările care au ca scop prevenirea consecințelor nefavorabile ale acțiunii factorilor naturali asupra terenurilor și asigurarea folosirii pământului în condiții de eficiență și productivitate sporită, prin îndiguiri, desecări, irigații, amendamente calcaroase, asolamente, plantații