Cursul “Ecuatii diferentiale” oferă cursanților noțiuni matematice de bază, cu ajutorul cărora aceștia pot crea programe de statistică.

Agrochimia studiază compoziţia chimică a plantelor, fenomenele de adsorbţie şi absorbţie a elementelor nutitive în legătură cu asigurarea necesarului de elemente nutritive pentru creşterea şi dezvoltarea în cele mai bune condiţii a plantelor prin utilizarea îngrăşămintelor chimice şi organice şi stabilirea ştiinţifică a dozelor acestora şi a planurilor de fertilizare cu o atenţie deosebită în ceea ce priveşte afectarea mediului ambiant.

Cursul “Meteorologie si climatologie” cuprinde noțiuni fundamentale în cele două domenii și oferă o viziune completă asupra problemelor de bază, fiind explicate mecanismele de desfăşurare a proceselor şi fenomenelor atmosferice şi climatice hotărâtoare pentru funcţionarea diferitelor sisteme.

Disciplina urmărește formarea studenților în ceea ce privește însuțirea noțiunilor de bază privind organismele și interdependențele lor, structura rețelelor trofice tipice și managementul solurilor și starea lor de sănătate.

Cursul “Mecanica fluidelor” are scopul de a aprofunda și consolida cunoștințele legate de echilibrul sau mișcarea diferitelor tipuri de fluide, atât la nivel teoretic și practic.

Cursul “Pedologie generala si ameliorativa” are o abordare interdisciplinară și oferă noțiuni de bază în studiul solului, precum constituenții și organizarea acestora, evoluția solului, proprietățile și funcțiile solului, utilizarea solurilor, dinamica actuală a proceselor de sol.

Scopul acestei discipline este de a ne familiariza cu notiuni de poluare .......

Insusirea cunostintelor despre constructii.