Cursul “Ridicari topografice speciale” cuprinde noțiuni de bază cu privire la principiile și metodele și instrumentele folosite în lucrările topografice speciale.
Cursul “Teledetectie” cuprinde noțiuni de bază cu privire la principiile și metodele de identificare, măsurare și analiză, fără contact direct, a caracteristicilor obiectelor.
Obiectivul disciplinei “Cai de comunicatii” este de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative fundamentale de proiectare a căilor de comunicații terestre.
Disciplina “Tehnologii geodezice spatiale (Modul II)” prezintă cursanților principiile de funcționare a tehnologiei GPS cu aplicabilitate în domeniul măsurătorilor terestre, modalitatae de utilizare a aparaturii și de prelucrare a datelor stocate.
Cursul “Tehnologii radar, LIDAR si laser (Modul II)” oferă studenților cunoștințe teoretice în domeniul măsurătorilor cu tehnologii radar și laser, precum și abilități practice de utilizare a programelor precum LIDAR (care în comparație cu sistemele radar folosește radiație luminoasă).
Obiectivul disciplinei “Sisteme informationale de specialitate” este de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative necesare la efectuarea unor analize şi corelaţii complexe, prin introducerea de date și coordinate geografice.
Cursul “Limbi străine” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul științelor inginerești și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.
Obiectivul disciplinei “Topografie inginereasca II (Modul I)” este de a forma capacitatea cursanților de a colecta date cu ajutorul diferitelor sisteme și tehnologii și de a le prelucra într-un mod eficient și rapid cu ajutorul formulelor de calcul tabelar.