Disciplina “Geodezie matematica” are scopul de a oferi cursanților noțiuni în domeniul geodeziei, care să îi ajute la proiectarea și realizarea de rețele geodezice spațiale pentru ridicări topografice, cadastrale și alte lucrări inginerești.
Disciplina “Cadastru” are scopul de a oferi cursanților noțiuni de specialitate actuale, care să îi ajute la înțelegerea domeniului.
Disciplina “Imbunatatiri funciare” cuprinde cunoștințe necesare unui inginer în domeniul irigaţiilor (în cultura mare şi în spaţii controlate), desecării, drenajului şi combaterii eroziunii solului (îndeosebi în plantaţiile de pomi şi de viţă de vie).
Disciplina “Sisteme informationale geografice II” are scopul de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative necesare la efectuarea unor analize şi corelaţii complexe, prin introducerea de date și coordinate geografice.
Cursul “Sisteme de gestiune a bazelor de date” oferă cursanților noțiuni teoretice și aplicative necesare pentru crearea și utilizarea aplicațiilor de gestionare a datelor.
Cursul “Proiectii cartografice I” oferă cursanților noțiuni teoretice și aplicative de reprezentare a a unor suprafețe mari de teren în planul de proiecție adoptat.
Cursul “Stereofotogrametrie si fotointerpretare” cuprinde noțiuni de bază referitoare la efectuarea aerotraingulației și stereorestituției analogice, analitice și digitale.