Cursul oferă noțiuni introductive de filosofie generală.
Cursul “Limbi străine” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul științelor inginerești și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.
Cursul “Analiza matematica” oferă cursanților noțiuni matematice aprofundate, cu ajutorul cărora aceștia pot crea programe de calcul matematice și statistice.
Cursul “Algebra, geometrie analitica, geometrie diferentiala” oferă cursanților noțiunile matematice fundamentale, cu aplicabilitate în științele inginerești, necesare viitorilor specialist în domeniu.
Cursul “Instrumente si metode de masurare” oferă cursanților cunoștințele necesare despre instrumentele și metodele de măsurare a distanțelor, unghiurilor, diferențelor de nivel, necesare desfășurării activităților în domeniul topografic și domenii conexe.
Cursul “Geometrie descriptivă si desen tehnic” oferă cursanților noțiuni de bază ale standardelor cu întindere naţionalã, europeanã şi internatională folosite în domeniu, precum și despre normele și elementele convenţionale utilizate în reprezentarea planã a corpurilor geometrice spaţiale.
Cursul “Fizica” oferă cursanților noțiuni teoretice și aplicative de bază, necesare desfășurării activităților din domeniul științelor inginerești.
Cursul “Programare pe calculator” oferă cursanților noțiunile matematice fundamentale, care stau la baza elaborării și dezvoltării programelor precum Java, cu scopul de a dezvolta abilitățile cursanților de a crea de la simple aplicații și până la programe complexe, cu aplicabilitate multiplă.