Cursul oferă noțiuni introductive de filosofie generală.

Cursul “Algebra, geometrie analitica, geometrie diferentiala” oferă cursanților noțiunile matematice fundamentale, cu aplicabilitate în științele inginerești, necesare viitorilor specialist în domeniu.

Cursul “Programare pe calculator” oferă cursanților noțiunile matematice fundamentale, care stau la baza elaborării și dezvoltării programelor precum Java, cu scopul de a dezvolta abilitățile cursanților de a crea de la simple aplicații și până la programe complexe, cu aplicabilitate multiplă.

Familiarizarea studentilor cu notiunile geometriei descriptive, necesare in vederea exprimarii conceptilor de proiectare.

Cursul “Chimia factorilor de mediu” oferă cursanților cunoștințe de bază despre reacţiile, transportul, efectele şi transformările speciilor chimice în apă, sol şi aer, precum și despre procesele chimice şi biochimice care se desfăşoară în natură ca urmare a diverselor activităţi umane.

Scopul acestei discipline este de a va familiariza cu notiunile de baza din domeniul ecologiei.

Calcul diferential.

Cursul “Educatie fizica 1” oferă studenților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile motrice.

Scopul acestei discipline este de a  dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.