Familiarizarea studentilor cu notiunile geometriei descriptive, necesare in vederea exprimarii conceptilor de proiectare.

Scopul acestei discipline este de a va familiariza cu notiunile de baza din domeniul ecologiei.

Calcul diferential.

Scopul acestei discipline este de a  dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.